Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Reaguj na przemoc

Reaguj na przemoc

Przemoc w rodzinie to:

„jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.

Nic nie usprawiedliwia aktów przemocy!

Jeżeli doznajesz przemocy od osoby najbliższej, jeżeli podejrzewasz, że w Twoim otoczeniu komuś dzieje się krzywda nie czekaj, REAGUJ

Możesz skontaktować się z: – pracownikami socjalnymi
Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Łaska 3/5
tel. 668 – 374 – 148,  e-mail: gops@pabianice.gmina.pl
-psychologiem z PZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach,
Petrykozy 21, 95-200 Pabianice, tel. 501-535-487  
-kuratorem sądowym wykonującym orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich tel.  42 225 – 51 – 75  
-kuratorem sądowym wykonującym orzeczenia w sprawach karnych \tel. 42 225 – 51 – 15 
-dzielnicowym Komendy Powiatowej Policji  tel. 42 225 – 33 – 86  
Jeżeli jesteś osobą doznającą przemocy możesz skorzystać z oferty następujących instytucji:  -Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z siedzibą w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 85. Placówka
ma charakter całoroczny i całodobowy tel. kontaktowy 42 640-65-91   –Dom Samotnej Matki z siedzibą w Łodzi przy ul. Broniewskiego 1a
tel. kontaktowy 42 688-18-49   –Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 800 120 002 (bezpłatny dla osób dzwoniących i czynny całą dobę
przez 7 dni w tygodniu)porady e-mail:niebieskalinia@niebieskalinia.info   -Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
poradnia telefoniczna- tel. 22 668 70 00 dla wszystkich osób
pokrzywdzonych przestępstwem (poradnia działa 7 dni w tygodniu w 
godzinach 12.00 –18.00),adres e-mail: pogotowie@niebieskalinia.pl  
-Kryzysowy Telefon Zaufania tel. 116 123, czynny codziennie
w godzinach 14.00 – 22.00   –Centrum Praw Kobiet tel. Zaufania: 22 621-35-37, czynny w godzinach 14:00-22:00

Powrót