Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gminie Pabianice

Adres: 95-200 Pabianice ul. Łaska 3/5
tel. kom. 668 374 148

e-mail: gops@pabianice.gmina.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej GOPS Pabianice na platformie ePUAP: /GOPSGminaPabianice/SkrytkaESP

Kierownik: Magdalena Mielczarek
e-mail: magdalena.mielczarek@pabianice.gmina.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach obsługuje mieszkańców gminy wiejskiej, a więc mieszkańców okolicznych wsi.

Godziny pracy:

  • poniedziałek: od godz. 8:00 do godz. 16:00
  • wtorek – piątek: od godz. 7:15 do godz. 15:15

Zespół interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie
Cele: diagnoza problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w gminie Pabianice oraz inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
tel. kom. 668 374 148


Powrót