Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Świadczenie wychowawcze (500 plus)

Formularze na nowy okres, rozpoczynający się 1 października  2017 r.:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500 +)

Załączniki do wniosku 500 + dla osób starających się o przyznanie świadczenia wychowawczego z kryterium dochodowym (tzw. świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko):

  1. Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu – są to takie dochody, z których osoby nie rozliczają się z Urzędem Skarbowym. W przypadku wystąpienia dochodu należy go wykazać i udokumentować. Jeżeli osoby nie mają żadnych dochodów nieopodatkowanych to należy wypełnić tzw. ,,zerówkę”.
  2. Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego – wypełniają osoby, które posiadają ziemię/gospodarstwo rolne powyżej 1 ha przeliczeniowego lub 1 ha fizycznego (tzw. opłacają podatek rolny) + nakaz podatkowy za odpowiedni rok.
  3. Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób w KRUS – oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS.
  4. Oświadczenie dot. koordynacji – do wypełnienia dla osób lub członków rodziny tej osoby, którzy przebywają poza granicami RP w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Wnioski składają do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach wyłącznie mieszkańcy Gminy Pabianice, tj.: Bychlewa, Gorzewa, Górki Pabianickiej, Hermanowa, Huty Janowskiej, Jadwinina, Janowic, Konina, Kudrowic, Majówki, Okołowic, Pawlikowic, Petrykóz, Petrykóz-Osiedle, Piątkowiska, Porszewic, Rydzyn, Szynkielewa, Świątnik, Terenina, Władysławowa, Woli Żytowskiej, Wysieradza, Żytowic.


Powrót