Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Wniosek do pobrania:

Wniosek o wydanie Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych

Zał. 5 WKRW oświadczenie o wspólnym zamieszkaniu do wypełnienia przez obojga rodziców. Wszyscy członkowie rodziny wielodzietnej muszą zamieszkiwać pod wspólnym adresem.

Załącznik do wniosku o Wojewódzką Kartę Rodzin Wielodzietnych:
1.
Zał. 3 WKRW oświadczenie o kontynuacji nauki – w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia + kserokopię legitymacji szkolnej/studenckiej lub zaświadczenie ze szkoły/uczelni o planowanym terminie ukończenia nauki przez dziecko.

Osoby posiadające Wojewódzką Kartę Rodzin Wielodzietnych, po spełnieniu wymogów formalnych, mogą skorzystać ze zniżek dla mieszkańców Gminy Pabianice w postaci:

1. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tyt. urodzenia dziecka dla posiadaczy Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych – do wniosku należy dołączyć kserokopię aktu urodzenia dziecka, na które się wnioskuje oraz kserokopię Wojewódzkich Kart Rodzin Wielodzietnych każdego członka rodziny wielodzietnej.
Do wniosku należy również wypełnić zgodę na przetwarzanie danych osobowych:
1a. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych- dot. Becikowego dla posiadaczy WKRW

Wnioski składają do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach wyłącznie mieszkańcy Gminy Pabianice, tj.: Bychlewa, Gorzewa, Górki Pabianickiej, Hermanowa, Huty Janowskiej, Jadwinina, Janowic, Konina, Kudrowic, Majówki, Okołowic, Pawlikowic, Petrykóz, Petrykóz-Osiedle, Piątkowiska, Porszewic, Rydzyn, Szynkielewa, Świątnik, Terenina, Władysławowa, Woli Żytowskiej, Wysieradza, Żytowic.


Powrót